Spawanie metodą TIG

Usługi spawania TIG, znane są również, jako spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych. Jest procesem, który łączy metale poprzez ogrzewanie ich wysoką temperaturą łuku jarzącego pomiędzy nietopliwą elektrodą a obrabianym elementem. Proces ten jest stosowany z gazem osłonowym i może być również stosowany z dodatkiem metalu wypełniającego lub bez niego. Podstawowymi zmiennymi w spawalnictwie TIG są: napięcie łuku, prędkość spawania, skład i natężenie przepływu gazu osłonowego, a także rodzaj materiału. Ilość energii wytwarzanej przez łuk jest proporcjonalna do prądu i napięcia. Ilość energii przenoszonej na jednostkę długości spoiny jest odwrotnie proporcjonalna do natężenia. Gazy osłonowe są zazwyczaj obojętne, aby chronić elektrodę przed zanieczyszczeniem.

Sukces tego procesu spawania zależy od różnych czynników, takich jak wybór gazu osłonowego, drutu spawalniczego, elektrody i techniki spawania. Usługi spawania TIG są bardzo popularne, ponieważ umożliwiają produkcję wysokiej jakości spoiny w szerokim zakresie materiałów o grubości do około 8 lub 10 mm.

tig

Osoby świadczące usługi spawania TIG narażone są na różnorodne zagrożenie, które mogą występować przed, w trakcie lub po wykonaniu pracy. Główne z nich to:

Proces TIG stwarza różnorodne zagrożenia, nie tylko dla osób wykonujących tę czynność, ale także w wielu przypadkach dla innych osób znajdujących się w pobliżu, takich jak inspektorzy, robotnicy, a nawet inni spawacze. Niektóre z napotkanych zagrożeń są specyficzne dla spawania TIG, podczas gdy inne mają charakter bardziej ogólny.

Jednak usługi spawania TIG mają również wiele zalet, dlatego tak chętnie są wybierane zarówno przez osoby indywidualne, jak i duże przedsiębiorstwa. Dlaczego warto stosować usługi spawania TIG?

Jakie są ograniczenia?